Jump to Navigation

Labea

Piezak erretzeko labeak ere aldatuz joan ziren denborarekin, harik eta bi kamera eta goranzko tirodun labe bertikal bihurtu ziren arte, Europa osoan gertatu zen bezala. Euskal Herrian, oinplano karratukoak ziren, bertikalak eta goitik irekiak.

Beheko kameran edo "sutegia" deituan otea eta pinu-adarrak erretzen ziren, horiek ziren-eta orduko erregai usuenak. Goiko kameran, berriz, erre behar ziren piezak ipintzen ziren, zeramikazko banatzaileen bidez hainbat pisu edo apaletan gainjarrita. Eta bi kamera horiek, noski, elkarrekin komunikatuta zeuden, zulo batzuen bitartez.

Labea bete ostean, goiko partea teila eta hondakin-puskez ixten zen, keari kanporako irteera eman eta berotasunari barruan eusteko. 950 ºC-tarainoko tenperaturak lortzen ziren.